website plaatte 3e tablad b .JPG

website plaatte 5e tablad .JPG

website plaatte 5e tablad h.JPG

 

website plaatte 3e tablad .JPG

 

website plaatte 5e tablad d.JPG

 

website plaatte 5e tablad c.JPG

website plaatte 5e tablad e.JPG

website plaatte 5e tablad f.JPG

website plaatte 5e tablad g.JPG

 

thumbnail_logo de stuw.jpg

thumbnail_logo de stuw.jpg

Informatie voor hulpverleners  

 
Bent u hulpverlener of komt u in uw nabije omgeving mensen tegen die dringend behoefte hebben aan kleding, schoeisel of aanverwante textielproducten? 

Deze mensen komen in aanmerking voor het aanbod van de Kledingbank Hardenberg.  
Dit kunnen bijv. mensen die alles hebben verloren door een brand, mensen die op bijstandsniveau leven of mensen die in de schuldhulpverlening terecht zijn gekomen.
 
De Kledingbank Hardenberg vertrouwt hiermee op uw inzicht als hulpverlener.  
We accepteren doorverwijzingen van o.a.: 
 
*Voedselbank
*Huisarts 
*Kerkgenootschap 
*Maatschappelijk Werk 
*Begeleid wonen Organisaties 
*Schooldirectie 
*Schuldsanering 
*Thuiszorg organisaties 
*Vluchtelingenwerk 
*Humanitas  
*Gemeente Hardenberg 
*GKB       
*Leger des Heils 
*Dimence 
*Samen Doen 
*Eurowijzer 
*GGD   
*De Stuw
 
Staat uw organisatie hier niet bij?  


Neem dan contact op met: kledingbankhardenberg@gmail.com


Klik hieronder om het * verwijsformulier te downloaden en in te vullen.  
De doorverwijzing geeft een geldigheid van 12 maanden

 

 
Wilt u het volledig ingevulde verwijsformulier mailen naar 
kledingbankhardenberg@gmail.com en het origineel meegeven aan de 
cliënt op de afspraak die we met elkaar gemaakt hebben?