Stichting Kledingbank Hardenberg
NL75RABO0303574755
We hebben een ANBI status dus uw gift is aftrekbaar.

Hoe kunt u ons helpen?

Wij kunnen vanaf 1 dec 2018 geen kleding meer aannemen die niet meer geschikt is voor hergebruik . Dit heeft te maken met het feit dat onze afnemer hier kosten voor in rekening gaat brengen i.p.v. dat er een vergoeding tegenover staat. Binnenkort kunt u hierover meer lezen in de regionale bladen.

Kleding die nog hergebruikt kan worden ( d.w.z. schoon en heel is) kunt u afgeven op onze locatie aan de Hessenweg 57 op dinsdag en donderdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur en vanaf 2020 op de tweede donderdagavond van de maand tussen 19.00 en 20.00 uur met uitzondering van de schoolvakanties. 

Wij hopen dat u begrip hebt voor deze verandering en ons blijft helpen om onze kwetsbare medemens te helpen aan goede kleding.

Hoewel we uitsluitend werken met vrijwilligers heeft de Kledingbank ook kosten
zoals de huur en energiekosten van het pand.
 
Elke financiële bijdrage is dan ook van harte welkom!   
 
Wilt u zich inzetten als  vrijwilliger dan kunt u zich aanmelden via het emailadres kledingbankhardenberg@gmail.com