Stichting Kledingbank Hardenberg
KvK nummer 63067552 
RSIN 855077979 
Bankrekening : NL75RABO0303574755  
Bestuurkledingbankhardenberg@gmail.com

 

Contactgegevens bestuur
bestuurkledingbankhardenberg@gmail.com

 

Doelstelling
Het verstrekken van kleding, schoenen en andere textielwaren aan inwoners van de gemeente Hardenberg die over onvoldoende financiële middelen beschikken om deze goederen zelf aan te schaffen

 

 

 

Op 2 april 2015 is  via notariële acte de Kledingbank van Hardenberg een stichting geworden.

Al 10 jaar was er een groot aantal vrijwilligers actief bij de kledingbank.
Maandelijks werd in Het Morgenlicht kleding ingebracht en uitgegeven met een gesloten portemonnee.
Na de uitgifte werd overgebleven kleding aan een ander doel gegeven vanwege het ontbreken van  opslagruimte. In september 2014 bezocht wethouder René de Vent de kledingbank en kregen we financiële middelen toegezegd om vanuit een vaste locatie meer mensen te kunnen helpen.
Daar waren we blij mee maar tegelijkertijd betekende dat wel dat we een rechtspersoon moesten worden.
Enkele enthousiaste vrijwilligers hebben een stichtingsbestuur gevormd en aan de Zwingel 4 is er door een groot aantal vrijwilligers hard gewerkt om de beschikbare ruimte low budget en praktisch in te richten.
Dat kon natuurlijk niet zonder de inbreng van bruikbare kleding die gelukkig in een niet aflatende stroom binnen kwam. In juni 2015 konden we de eerste cliënten van kleding voorzien.
Na een ver-vier-dubbeling van ons cliënten bestand deed zich wederom de mogelijkheid tot verhuizen voor.
Een flink ruimere lokatie aan de Hessenweg 57 was per 1-1-2017 een feit.

 

Het  beleidsplan  (in het kort) 

Organiseren van inname en uitgifte volgens de doelstelling 
De Kledingbank onder de aandacht brengen van de doelgroep en donateurs en sponsors. 
Fondsen werven om de locatie, inventaris en andere benodigde zaken te bekostigen
Bestuurssamenstelling
Voorzitter                  :  Vacant
Secretaris                  :  Marleen Lammers
Penningmeester       :  Lenie Bakker-Slob 
Lid/Fondsenwerver  :  Marcel Kuckelkorn  

 

Beloningsbeleid

Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.    
                

Verslag van de activiteiten:

De afgelopen periode hebben we ons ingespannen om te komen tot de oprichting van een Stichting. We hebben de locatie ingericht en gezocht naar sponsoren voor de inventaris zodat de kleding goed gepresenteerd kon worden. 
 
De komende periode zullen wij-  in samenwerking met de werkgroep en de vrijwilligers 
 
  • ons inspannen om meer bekendheid te krijgen bij de doelgroep en daarmee het cliëntenbestand uit te breiden. 
  • ons inspannen om onze cliënten een bruikbaar aanbod aan kleding aan te bieden. 
  • sponsoren en donateurs te werven om de huur en energielasten van het pand ook in de toekomst te kunnen betalen.

 

Financiële verantwoording