Uw gift wordt erg gewaardeerd:
NL75 RABO 0303 5747 55 t.n.v. Stichting Kledingbank Hardenberg (ANBI)

Linkjes
Handige linkjes:
 
Startpunt Geldzaken 
Startpunt Geldzaken stelt geldplannen beschikbaar voor huishoudens in verschillende omstandigheden.